เหยี่ยวเดือนเก้า

"ในโลก มีสักกี่คนที่สามารถเลือกวิถีชีวิตของตนเองตามความพอใจ" - เหยี่ยวเดือนเก้า, โก้วเล้ง (ว. ณ เมืองลุง แปล)

คิดแค่ ๑ แต่ได้ผล ๑๐๐

"ไม่ว่าผู้คนจะต้องการสิ่งใด คนที่สามารถจัดหาสิ่งนั้นให้พวกเขาได้ก็จะอยู่รอดถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนก็ตาม นี่คือกฎเกณฑ์เพียงข้อเดียวของการทำธุรกิจ" หนังสือ : คิดแค่ ๑ แต่ได้ผล ๑๐๐ ผู้เขียน : โมะริกะวะ อะกิระ สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น ติดตาม What We Read Blog อีกหนึ่งช่องทางได้ที่ https://www.facebook.com/whatwereadblog/

Blog at WordPress.com.

Up ↑