ข้าราชการที่ดีนี่น่าเห็นใจนะ

ประโยคนี้แม่งใช่เลย แสดงว่าเป็นความรู้สึกร่วมในระดับสากล

ถึงพี่จะไม่เคยรับราชการและไม่เคยคิดจะรับราชการ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีคนในระบบราชการจำนวนไม่น้อยที่คอยผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดต่าง ๆ ของระบบที่เป็นอยู่

และคนกลุ่มนี้ได้รับการรับรู้น้อยเกินไปจริง ๆ… 👍

The Fifth Risk page 111
The Fifth Risk หน้า ๑๑๑

เหยี่ยวเดือนเก้า

เหยี่ยวเดือนเก้า เล่ม ๑

“ในโลก มีสักกี่คนที่สามารถเลือกวิถีชีวิตของตนเองตามความพอใจ”

เหยี่ยวเดือนเก้า, โก้วเล้ง (ว. ณ เมืองลุง แปล)

คิดแค่ ๑ แต่ได้ผล ๑๐๐

คิดแค่ ๑ แต่ได้ผล ๑๐๐

“ไม่ว่าผู้คนจะต้องการสิ่งใด คนที่สามารถจัดหาสิ่งนั้นให้พวกเขาได้ก็จะอยู่รอดถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนก็ตาม นี่คือกฎเกณฑ์เพียงข้อเดียวของการทำธุรกิจ”

หนังสือ : คิดแค่ ๑ แต่ได้ผล ๑๐๐
ผู้เขียน : โมะริกะวะ อะกิระ
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น

ติดตาม What We Read Blog อีกหนึ่งช่องทางได้ที่ https://www.facebook.com/whatwereadblog/