คิดแค่ ๑ แต่ได้ผล ๑๐๐

"ไม่ว่าผู้คนจะต้องการสิ่งใด คนที่สามารถจัดหาสิ่งนั้นให้พวกเขาได้ก็จะอยู่รอดถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนก็ตาม นี่คือกฎเกณฑ์เพียงข้อเดียวของการทำธุรกิจ" หนังสือ : คิดแค่ ๑ แต่ได้ผล ๑๐๐ ผู้เขียน : โมะริกะวะ อะกิระ สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น ติดตาม What We Read Blog อีกหนึ่งช่องทางได้ที่ https://www.facebook.com/whatwereadblog/

Quote: Business

"Business is not just about networking. It is essential to develop actual technical skills that someone will want." - Helena Morrissey, CEO of Newton; money management group

Blog at WordPress.com.

Up ↑