ยืดเหยียดฝ่าเท้า & น่อง

ระหว่างที่บดกาแฟเพื่อจะชงแก้วแรกของวัน เราก็ยืดเหยียดไปครับ อย่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่า

ท่านี้จะได้ที่กล้ามเนื้อ เอ่อ… กล้ามเนื้อตรงฝ่าเท้ากับตรงน่องนะครับ มันจะชื่ออะไรก็ช่างมันเต๊อะ… 😆🤣