ยืดเหยียดฝ่าเท้า & น่อง

ระหว่างที่บดกาแฟเพื่อจะชงแก้วแรกของวัน เราก็ยืดเหยียดไปครับ อย่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่า

ท่านี้จะได้ที่กล้ามเนื้อ เอ่อ… กล้ามเนื้อตรงฝ่าเท้ากับตรงน่องนะครับ มันจะชื่ออะไรก็ช่างมันเต๊อะ… 😆🤣

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: