แนะนำนิตยสาร : The Wisdom มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘

The Wisdom

นิตยสาร The Wisdom เป็นนิตยสารราย ๓ เดือนที่แจกฟรีให้กับลูกค้ากลุ่ม Wisdom ของธนาคารกสิกรไทยนะครับ สำหรับฉบับแรกของปีนี้เป็นเล่มพิเศษเนื่องในโอกาสที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะมีอายุครบ ๑๐๐ ปีในปีนี้

เนื้อหาส่วนใหญ่ในเล่มก็เลยเป็นเรื่องราวของพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยมีบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนด้วยกัน ประกอบด้วย ศ.ดร.มรว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย และ ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยนอกจากบทสัมภาษณ์ที่ว่ามาแล้วยังมีภาพประกอบทั้งที่เป็นภาพเก่าที่หาชมได้ยาก และภาพงานศิลป์ที่จัดแสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมด้วย

นอกจากนี้ ยังมีบทความพิเศษที่เล่าถึงโครงการเส้นทางรถไฟไทยสู่จีน ซึ่งเป็นเมกะโปรเจ็คต์ที่เกือบจะเกิดขึ้นจริงตั้งแต่เมื่อ ๑๒๙ ปีก่อน โดยมีข้อมูลและแผนที่โบราณจากคุณไกรฤกษ์ นานา นักค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทย ที่ไปประมูลเอกสารชิ้นนี้มาจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเอกสารชิ้นนี้ได้เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการรถไฟที่ไม่เคยถูกบันทึกเอาไว้ในประเทศไทยมาก่อน

ใครที่สนใจ The Wisdom เล่มนี้ลองติดต่อธนาคารกสิกรไทยดูนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: