หนังสือที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หนังสือที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีอายุครบ ๑๐๐ ปี ทางโรงพยาบาลได้จัดทำหนังสือที่ระลึกในโอกาสนี้ขึ้น ๒ เล่มนะครับ มีหนังสือที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหนังสือภาพที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เล่มแรกจะเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่เมื่อแรกกำเนิดสภาอุณาโลมแดง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แล้วได้พัฒนามาตามลำดับจนตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของแต่ละรัชกาล และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นไล่เรียงมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่แล้ว

ส่วนเล่มที่สองจะเป็นการรวบรวมภาพถ่ายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่เป็นภาพอาคารสถานที่ ภาพการตรวจรักษาของแผนกต่างๆ การแต่งกายของบุคลากรทางการแพทย์ในยุคก่อน ฯลฯ

หนังสือภาพที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผมเข้าใจว่าสองเล่มนี้ไม่ได้มีวางจำหน่าย หากใครสนใจก็ลองสอบถามไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดูนะครับ